Đây là tên miền ioffice.vn, cá nhân hoặc đơn vị nào cần dùng liên hệ email: thaisonint@gmail.com để trao đổi thêm chi tiết. Tôi ít mở mail nên khi cần mail thêm và ghi rõ số điện thoại để gọi lại khi rảnh. Xin cảm ơn

…or something like this: